Zakład Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych

26th Russian-Slovak-Polish Seminar

XXVI Seminarium Rosyjsko-Słowacko-Polskie "Theoretical Foundation of Civil Engineering" odbyło się w dniach 21-23 sierpnia 2017 r. w Warszawie. Artykuły konferencyjne zostały opublikowane w wydawnictwie MATEC Web of Conferences. Wśród wygłoszonych prac znalazły się referaty pracowników ZMTiMNK:

  • Kazimierz Józefiak and Artur Zbiciak: Secondary consolidation modelling by using rheological schemes.
  • Artur Zbiciak, Cezary Kraśkiewicz, Wojciech Oleksiewicz, Monika Płudowska-Zagrajek and Cezary Lipko: Mechanical modelling and application of vibroacoustic isolators in railway tracks.
  • Magdalena Ataman: Vibrations of non-homogenous thick plate on two-parameter elastic foundation subjected to moving oscillator.

 

25th Russian-Slovak-Polish Seminar

W dniach 11-15 lipca 2016 r., w Żylinie na Słowacji, odbyło się jubileuszowe XXV Seminarium Rosyjsko-Słowacko-Polskie Theoretical Foundation of Civil Engineering. Wśród wygłoszonych referatów znalazły się prace współautorskie pracowników ZMTiMNK, zrealizowane w ramach współpracy z innymi jednostkami WIL:

  • Zbiciak A., Michalczyk R., Brzeziński K.: Evaluation of fatigue strength of pavement structure considering the effects of load velocity and temperature variations.
  • Kraśkiewicz C., Lipko C., Płudowska M., Oleksiewicz W., Zbiciak A.: Static and dynamic characteristics of resilient mats for vibration isolation of railway tracks.
  • Anysz H., Zbiciak A., Ibadov N.: The influence of input data standardization method on prediction accuracy of artificial neural networks.

Seminarium poświęcone pamięci
Profesora Lesława Kwaśniewskiego (1961-2014)

W dniu 6 kwietnia br. o godz. 12:00 w Sali Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium poświęcone pamięci Profesora Lesława Kwaśniewskiego, wybitnego naukowca i wykładowcy, naszego kierownika i serdecznego kolegi, który odszedł od nas po długiej chorobie w dniu 12 października 2014 roku, będąc do końca zaangażowanym w działalność naukową oraz kształcenie studentów i doktorantów.

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 75-lecia
     Profesora Wacława Szcześniaka 
    

16 grudnia 2015 r., w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, odbyła się uroczystość Jubileuszu 75-lecia Profesora Wacława Szcześniaka – wybitnego naukowca i wykładowcy, specjalisty w zakresie mechaniki teoretycznej i dynamiki konstrukcji. Oprócz osoby Profesora, w uroczystości wzięły udział władze wydziału, profesorowie reprezentujący uczelnie techniczne i instytuty naukowo-badawcze oraz współpracownicy i przyjaciele Jubilata.

Profesor Wacław Szcześniak przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich (IMKI PW), kierownika Zakładu Mechaniki Teoretycznej w IMKI PW oraz kierownika Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych w Instytucie Dróg i Mostów (IDiM PW). Bogaty dorobek naukowy Jubilata obejmuje ponad 200 prac naukowych i 17 opracowań książkowych w postaci podręczników, skryptów i zbiorów zadań. Profesor Wacław Szcześniak jest doktorem honoris causa Państwowej Naddnieprzańskiej Akademii Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku na Ukrainie, członkiem zagranicznym w Oddziale Budownictwa i Architektury Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie oraz członkiem zagranicznym Ukraińskiej Akademii Budownictwa w Kijowie.

Z okazji Jubileuszu, wydano monografię inicjującą serię wydawniczą „Monografie Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych” pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi, doktoranci i współpracownicy Jubilata.

Czytaj więcej...

Profesor Lesław Kwaśniewski (1961-2014)

     12 października br. mija pierwsza rocznica śmierci prof. nzw. dra hab. inż. Lesława Kwaśniewskiego – wybitnego naukowca i wykładowcy, który związał swoją karierę zawodową z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Profesor zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 53 lat. Do ostatniego dnia życia był bardzo aktywny zawodowo i miał szerokie plany na przyszłość. Umarł zdecydowanie przedwcześnie. Pozostawił po sobie szkołę naukową w zakresie zaawansowanych metod komputerowych mechaniki i inżynierii. Jego dzieło kontynuują doktoranci i studenci w kraju i zagranicą.

Czytaj więcej...

NAGRODY JM REKTORA PW

Podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej wręczył nagrody przyznane przez JM Rektora PW. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy ZMTiMNK:

- Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015: dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW (ZMTiMNK); dr Maciej Maślakowski (ZGiBP); mgr inż. Rafał Michalczyk (ZMTiMNK); mgr inż. Karol Brzeziński (ZDS) i mgr inż. Kazimierz Józefiak (ZGiBP).

- Nagroda zespołowa I stopnia za za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015: prof dr hab. inż. Roman Nagórski (ZMTiMNK), dr inż. Krzysztof Błażejowski (ORLEN Asfalt), prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski (ZKD), mgr inż. Katarzyna Marczuk (absolwentka WIL), mgr inż. Magdalena Nagorska (ZMTiMNK), dr inż. Marta Sitek (ZMBiZI) mgr inż. Paulina Stawarz (absolwentka WIL), dr inż. Piotr Wiśniakowski (ZMTiMNK)

 

LXI Konferencja Naukowa, Krynica 20-25.09.2015

Streszczenie referatu wygłoszonego na konferencji:

A.Zbiciak, K.Brzeziński, R.Michalczyk: Propozycja nowej metody identyfikacji lepkosprężystego modelu MMA na podstawie składu mieszanki"

Czytaj więcej...

Konferencja IZB 2015

W dniach 28-29 maja 2015r. w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja naukowo-techniczna młodych naukowców z okazji 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej PW zatytułowana „Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa”

Czytaj więcej...

Profesor Vasil L. Krasovskii – Państwowa Naddnieprzańska Akademia Budownictwa i Architektury (PNABiA) w Dniepropietrowsku, Ukraina

Jubileusz 70-tej rocznicy urodzin

Prof. V.L. Krasovskii jest uznanym specjalistą w zakresie wytrzymałości materiałów, teorii płyt i powłok, stateczności konstrukcji oraz biomechaniki. Od wielu lat pełni funkcję kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów i Mechaniki Budowli PNABiA. Jest członkiem komitetu naukowego cyklicznych konferencji polsko-ukraińskich Theoretical Foundations of Civil Engineering i przewodniczącym delegacji ukraińskich na te konferencje.

Z okazji jubileuszu, życzymy Profesorowi wielu kolejnych lat owocnej pracy naukowej, dalszych sukcesów w kształceniu młodej kadry oraz pogłębiania współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

Koleżanki i Koledzy z ZMTiMNK

Czytaj więcej...

Wykład inauguracyjny

Zastosowania materiałów i konstrukcji inteligentnych w inżynierii lądowej

Artur Zbiciak

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

PREZENTACJA do pobrania

NAGRODY JM REKTORA PW

Podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej wręczył nagrody przyznane przez JM Rektora PW trzem pracownikom Zakładu:

1.    dr hab. inż. Lesław Kwaśniewski prof. nz. w PW – nagroda indywidualna II-go stopnia
         za osiągnięcia naukowe,
2.    prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak i dr inż. Magdalena Ataman – nagroda zespołowa
         II-go stopnia za osiągnięcia naukowe.

Jesteś tutaj: Home Strona główna