Zakład Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych

III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych

Sympozjum odbyło się w dniach 11-13.04.2018 w w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Organizatorami sympozjum były: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Zaprezentowano dwa opracowania zrealizowane przy współpracy pracowników ZMTiMNK:

 • Józefiak K., Zbiciak A., Maślakowski M., Brzeziński K.: Jednowymiarowy model osiadania gruntów organicznych oparty na nieklasycznych schematach reologicznych.
 • Maślakowski M., Brzeziński K., Zbiciak A., Józefiak K.: Walidacja przydatności penetrometru stożkowego do określenia stanu gruntu.

Konferencja "TransComp" 2017

W dniach 4-7.12.2017 w Zakopanem odbyła się XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu"  zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wśród przedstawionych prac znalazły się referaty pracowników ZMTiMNK:

 • Magdalena Złotowska, Roman Nagórski: Wpływ rozmiaru powierzchni braku sczepności w nawierzchni drogowej podatnej na zachowanie nawierzchni – zagadnienie obrotowo symetryczne
 • Magdalena Ataman, Wacław Szcześniak: Płyta Mindlina na trójparametrowym, inercyjnym podłożu sprężystym Własowa-Leontiewa pod obciążeniem impulsem siły
 • Paweł Tutka, Roman Nagórski: Analiza dynamiczna nawierzchni drogowej podatnej pod obciążeniem impulsowym
 • Paweł Tutka, Roman Nagórski: Wpływ nierówności podłużnych nawierzchni na trwałość nawierzchni drogowej podatnej

Zebranie Sekcji MOiO - Materiały z pamięcią kształtu

20 października 2017 r. odbyło się zebranie Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji (MOiO) Komitetu Mechaniki PAN. Organizatorem części seminaryjnej, której tematem były materiały z pamięcią kształtu, był prof. Mieczysław Kuczma. Pełny program seminarium, wraz ze streszczeniami wygłoszonych referatów, można znaleźć na stronie sekcjamoio
Wśród wygłoszonych referatów, znalazła się prezentacja prof. A. Zbiciaka

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017)

W dniach 4-8 października 2017 r., w Antalyi (Turcja), odbyła się po raz kolejny miedzynarodowa konferencja ICCESEN. Wśród wygłoszonych prac znalazł się referat pracowników ZMTiMNK:

 • Artur Zbiciak, Rafał Michalczyk: Time-Temperature Superposition for Viscoelastic Materials with Application to Asphalt Aggregate Mixes.

NAGRODY JM REKTORA PW

Podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej wręczył nagrody przyznane przez JM Rektora PW. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy ZMTiMNK:

 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016: dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW (ZMTiMNK); dr Maciej Maślakowski (ZGiBP); dr inż. Karol Brzeziński (ZDS); mgr inż. Kazimierz Józefiak (ZGiBP); mgr inż. Cezary Kraśkiewicz (ZDS) i mgr inż. Rafał Michalczyk (ZMTiMNK)

Problemy dynamiki obiektów infrastruktury transportowej „DYNTRANS” 2017

W dniach 27-29 września 2017 r. w Jeleniej Górze odbyła się konferencja naukowo-techniczna PROBLEMY DYNAMIKI OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ „DYNTRANS”, której organizatorami byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej. Na konferencji zostały wygłoszone m.in. referaty:

 • M. Ataman, W. Szcześniak: Ruchomy oscylator na moście składanym o pośrednich podporach pływających
 • W. Szcześniak, M. Ataman: Drgania płyty o średniej grubości spoczywającej na podłożu odkształcalnym pod obciążeniem impulsowym

26th Russian-Slovak-Polish Seminar

XXVI Seminarium Rosyjsko-Słowacko-Polskie "Theoretical Foundation of Civil Engineering" odbyło się w dniach 21-23 sierpnia 2017 r. w Warszawie. Artykuły konferencyjne zostały opublikowane w wydawnictwie MATEC Web of Conferences. Wśród wygłoszonych prac znalazły się referaty pracowników ZMTiMNK:

 • Kazimierz Józefiak and Artur Zbiciak: Secondary consolidation modelling by using rheological schemes.
 • Artur Zbiciak, Cezary Kraśkiewicz, Wojciech Oleksiewicz, Monika Płudowska-Zagrajek and Cezary Lipko: Mechanical modelling and application of vibroacoustic isolators in railway tracks.
 • Magdalena Ataman: Vibrations of non-homogenous thick plate on two-parameter elastic foundation subjected to moving oscillator.

 

25th Russian-Slovak-Polish Seminar

W dniach 11-15 lipca 2016 r., w Żylinie na Słowacji, odbyło się jubileuszowe XXV Seminarium Rosyjsko-Słowacko-Polskie Theoretical Foundation of Civil Engineering. Wśród wygłoszonych referatów znalazły się prace współautorskie pracowników ZMTiMNK, zrealizowane w ramach współpracy z innymi jednostkami WIL:

 • Zbiciak A., Michalczyk R., Brzeziński K.: Evaluation of fatigue strength of pavement structure considering the effects of load velocity and temperature variations.
 • Kraśkiewicz C., Lipko C., Płudowska M., Oleksiewicz W., Zbiciak A.: Static and dynamic characteristics of resilient mats for vibration isolation of railway tracks.
 • Anysz H., Zbiciak A., Ibadov N.: The influence of input data standardization method on prediction accuracy of artificial neural networks.

Seminarium poświęcone pamięci
Profesora Lesława Kwaśniewskiego (1961-2014)

W dniu 6 kwietnia br. o godz. 12:00 w Sali Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium poświęcone pamięci Profesora Lesława Kwaśniewskiego, wybitnego naukowca i wykładowcy, naszego kierownika i serdecznego kolegi, który odszedł od nas po długiej chorobie w dniu 12 października 2014 roku, będąc do końca zaangażowanym w działalność naukową oraz kształcenie studentów i doktorantów.

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 75-lecia
     Profesora Wacława Szcześniaka 
    

16 grudnia 2015 r., w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, odbyła się uroczystość Jubileuszu 75-lecia Profesora Wacława Szcześniaka – wybitnego naukowca i wykładowcy, specjalisty w zakresie mechaniki teoretycznej i dynamiki konstrukcji. Oprócz osoby Profesora, w uroczystości wzięły udział władze wydziału, profesorowie reprezentujący uczelnie techniczne i instytuty naukowo-badawcze oraz współpracownicy i przyjaciele Jubilata.

Profesor Wacław Szcześniak przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich (IMKI PW), kierownika Zakładu Mechaniki Teoretycznej w IMKI PW oraz kierownika Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych w Instytucie Dróg i Mostów (IDiM PW). Bogaty dorobek naukowy Jubilata obejmuje ponad 200 prac naukowych i 17 opracowań książkowych w postaci podręczników, skryptów i zbiorów zadań. Profesor Wacław Szcześniak jest doktorem honoris causa Państwowej Naddnieprzańskiej Akademii Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku na Ukrainie, członkiem zagranicznym w Oddziale Budownictwa i Architektury Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie oraz członkiem zagranicznym Ukraińskiej Akademii Budownictwa w Kijowie.

Z okazji Jubileuszu, wydano monografię inicjującą serię wydawniczą „Monografie Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych” pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi, doktoranci i współpracownicy Jubilata.

Czytaj więcej...

Profesor Lesław Kwaśniewski (1961-2014)

     12 października br. mija pierwsza rocznica śmierci prof. nzw. dra hab. inż. Lesława Kwaśniewskiego – wybitnego naukowca i wykładowcy, który związał swoją karierę zawodową z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Profesor zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 53 lat. Do ostatniego dnia życia był bardzo aktywny zawodowo i miał szerokie plany na przyszłość. Umarł zdecydowanie przedwcześnie. Pozostawił po sobie szkołę naukową w zakresie zaawansowanych metod komputerowych mechaniki i inżynierii. Jego dzieło kontynuują doktoranci i studenci w kraju i zagranicą.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Home